نقد ها و دیدگاهها

samirh

خدایی کیفیت فقط به حجم نیست، کالباس و پنیری که استفاده می کنه. درجه آخره تو بازار. من خودم گهگاه میرم. ولی میدونم قیمتش مناسبه و غذاش زیاده. واسه کیفیت نمیرم

سعید