نقد ها و دیدگاهها

علیرضا موسوی

واقعا منم حال کردم واقعا همچین کیفیتی با این قیمت تو تهران ندیده بودم هم غذای خوب و هم پرسنل خوب شنبه رفتم اونجا برای اولین بار بعد از اون دوشنبه هم رفتم فکر کنم معتادش شدم عالیه یه آقایی هم اونجا بود...

سعید