نقد ها و دیدگاهها

بیتا فرزین

بهترین فست فودی که تو عمرم خوردم عاشق غذاهاش شدم محیطش هم خوبه مسیرش یکم سخته اما نیش یادگار سر طوس جای پارک خوبی داره قیمتش در مقایسه با اندازه و حجم و کیفیت ساندویچ هاش مجانیه مفت ِ مفت ِ

سعید